Sport Zorgt

Sport Zorgt

Onder uiteenlopende doelgroepen zijn de vechtsporten razend populair. Vooral jongeren vinden het een stoere en fysiek aantrekkelijke sport vol met uitdagingen. Ook binnen de jeugdzorg en het (speciaal) onderwijs hebben deze sporten een grote aantrekkingskracht op de jeugd. Een grote groep jongeren binnen de jeugdhulpverlening kan niet meekomen in regulier sportaanbod. Verschillende onderliggende problemen die zich vaak in gedrag uiten, zijn hiervan de oorzaak. Omar gym Academy heeft voor deze groep op maat sport- aanbod . Binnen haar programma Sport Zorgt leren de jongeren agressie reguleren en hun sociale weerbaarheid te verhogen. Hierbij wordt de vechtsport als een pedagogisch instrument ingezet, waardoor via uitdagende werkvormen de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers bevorderd wordt. De lessenreeksen staan onder begeleiding van ervaren en specifiek geschoolde vechtsportdocenten

Sport Zorgt is een interventie gericht op jongeren met gedragsproblemen. Doelgroep zijn jongeren in de leeftijd van 8 – 21 jaar uit de jeugdhulpverlening en het speciaal onderwijs. Omar Gym Academy heeft op basis van meerjarige ervaringen met wijkaanbod haar Sport Zorgt programma: Vechtsport plus en Vechtsport met een missie.

Vechtsport plus

Vechtsport plus gaat uit van de intrinsieke waarden van vechtsport, waarbij jongeren met lichte tot matige gedrags- problemen begeleid worden door een docent die specifieke begeleiding op de gedragsthema’s kan leveren. Dit gebeurt zowel geïntegreerd als niet-geïntegreerd in bestaande les- groepen. Wat van belang is dat er in deze lessen extra begeleiding, een sterk sociaal pedagogisch klimaat aanwezig is en er volop aandacht is voor de achtergronden van de jon- geren. Tijdens de interventie wordt impliciet aan gedrags- doelen gewerkt door middel van een zo normaal mogelijk sportaanbod.

Vechtsport met een missie

Een specifieke gedragsinterventie wordt aan jongeren met een duidelijke agressie- en/of sociale weerbaarheid- problemen, individueel of in kleine homogene groepen, aangeboden. Tijdens de interventie wordt er expliciet en methodisch gewerkt aan agressieregulatie en/of sociale weerbaarheid. Deze interventie bestaat uit een begeleidingstraject van acht lessen met bij aanvang een intake en een eindevaluatie. Vanuit de eindevaluatie kan er in overleg met de betrokken jeugdhulpverlener gekozen worden voor een verlenging van het traject met nogmaals acht lessen.

Wijkaanbod

Om niet alleen jongeren uit de jeugdhulpverlening te begeleiden bij hun persoonlijke ontwikkeling, is er ook een wijkaanbod opgezet. In het wijkaanbod verzorgt de club lessen voor iedereen in de buurt. In deze lessen vormt de inzet van sport als middel de basis. Iedereen kan kennismaken met de maatschappelijke en pedagogische thema’s uit vechtsport onder begeleiding van geschoolde ‘budopedagogen’.

Agressieregulatie en weerbaarheid methodiek!.

In de Sport Zorgt aanpak vormt een zogenaamde agressieregulatie en weerbaarheid methodiek de basis. Hiermee wordt
er gewerkt aan verschillende (psychosociale) thema’s vanuit een integrale aanpak. Zowel fysieke, mentale als emotionele elementen hebben hier een plek. Deelnemers worden in een vechtsportomgeving uitgedaagd om zowel fysiek, mentaal als emotioneel op een bewuste wijze te handelen. De methodiek verondersteld verder dat er themagericht wordt gewerkt. Per situatie wordt bekeken welke thema’s centraal moeten staan om de jongeren verder te helpen. De inhoud van de lessen is dan ook niet gestandaardiseerd. Veel gebruikte psychosociale thema’s in relatie tot sociale weerbaarheid en agressieregulatie zijn:
* Herkennen en erkennen van emoties
* Stellen van grenzen
* Persoonlijke integriteit
* Omgaan met druk en stress
* Zelfbeheersing
* Doorzetten

SFEER PROEVEN? KOM KIJKEN EN NEEM EEN GRATIS PROEFLES

Pin It on Pinterest

Share This