Coaching en Begleiding

Gratis Proefles

Onze coaches binnen Omar Gym stimuleren kinderen en jongeren op een positieve manier om zichzelf zo goed mogelijk te ontwikkelen. Zowel op sportief gebied, als ook daarbuiten. Omar Ahbouk beschikt over jarenlange ervaring via zijn werk in de zorg. Zowel Omar, als onze andere coaches, hebben de benodigde diploma ’s/ certificaten om jongeren op de juiste manier te coachen en begeleiden.

 

Veel kinderen en jongeren komen bij Omar Gym binnen om te kickboksen. Maar wanneer ze hun eerste les achter de rug hebben,  merken ze dat er bij Omar Gym veel meer gebeurt. Bij Omar Gym gebruiken we het sporten als middel om jongeren zo goed mogelijk te coachen en begeleiden.

Drijvende kracht achter Omar Gym is Omar Ahbouk. Omar heeft jarenlange ervaring met het begeleiden van kinderen en volwassen via zijn werk in de zorg. Al ruim 20 jaar geeft Omar les in kickboksen en doet dit nog steeds met veel plezier.  “De kunst is om je te beheersen en om verder te kijken dan alleen het kickboksen. Kickboksen is slechts een middel om jongeren te bereiken”.

Omar Gym heeft zich in de loop van de jaren ontwikkeld tot een professionele organisatie. Het sporten staat nog steeds voorop, maar we combineren dit met het coachen van jongeren. Tijdens en na de lessen besteden we bijvoorbeeld aandacht aan groepsgedrag, het omgaan met pestgedrag, het verbeteren van sociale vaardigheden of het voorkomen van radicalisering.

Binnen Omar Gym geven we op een verantwoorde en veilige manier les. Omar Gym heeft dan ook het keurmerk Fight Right. Dit keurmerk krijg je alleen als je voldoet aan strenge criteria op het gebied van  de veiligheid, de trainers, de maatschappelijke betrokkenheid van de club en het pedagogisch klimaat. Ook onderschrijft de club de erecode van de vechtsport: “Vechten gebeurt alleen op de mat of in de ring, en nooit op straat. De technieken die je worden aangeleerd mogen alleen worden gebruikt ter verdediging van jezelf of anderen. Je mag nooit je vechttechnieken gebruiken tegen iemand die zich niet kan verdedigen. Eer, loyaliteit en trouw zijn aan de code zijn belangrijker dan welke vechttechniek, graduatie of titel dan ook.”

De afgelopen jaren hebben we al heel wat jongeren gezien, die zich op een mooie manier verder ontwikkeld hebben. Zo zijn er meerdere jongeren die binnen Omar Gym gestart zijn als stagiaire, een opleiding in de hulpverlening volgden en nu een betaalde baan als pedagogisch medewerker hebben. Maar ook bij de organisatie van evenementen, zoals een kickboksgala of een wijkontmoetingsdag in de wijk krijgen stagiaires volop mogelijkheden zichzelf te ontwikkelen. Omar Gym is een erkend leerbedrijf door de SBB (beroepsonderwijs& bedrijfsleven), zodat MBO studenten hun verplichte praktijkgedeelte bij Omar Gym kunnen volgen. Maar ook voor andere opleidingen zijn er stage mogelijkheden. Heb je als stagiaire belangstelling om stage te lopen, vul dan het contactformulier in.

Vanuit Omar Gym vinden we samenwerking met andere partijen in de wijk erg belangrijk. We onderhouden nauwe contacten met ouders, wijkbewoners, scholen, hulpverlening en andere sportclubs.

Om het werk binnen Omar Gym zo goed mogelijk te organiseren, is de Stichting Omars Gym opgericht. De stichting bestaat uit een bestuur van 5 personen, die elk vanuit een andere achtergrond en professie betrokken zijn bij het werk van Omar Gym.

  • voorzitter: Meine Pit
  • secretaris: Lieselot Kerssen
  • penningmeester: Meine pit (tijdelijk) 
  • lid: Abbes Ouali
  • Gezocht: Twee bestuursleden

Heeft u interesse om ons bestuur aan te vullen?

Neem contact met ons op via [email protected]